பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


書華 ■ i, H ւյի մ, նա i Ꮾ 5

அச . Η: Η Ι Η11 வாழ் வின் சுவை யையும் சுகத்தையும் அது பிக்க பல், வாழ் வின் மேன்மையை நிலை த ப. வ11 னா இருந்து விட்டு, வீணே கழித்து - வயுதிர் காலத்தில் எழுந்து நிற்க முயல் வ1ா காடைகாலத்தில் குமுறிக் கொண்டு கிடப் அ )., டையோருக்கு அழகு அல்ல. அது

அசங்க , ,பிய பண்பாகும். வசந்த காலம் அ இ"லயுதிர் காலம் முதுமைக் காலம்.

து து காப' | து ைம செய்ய முனைவது கண் கெட்ட 1ாக க lய ா, மஸ்காரம் செய்வது போல் தான்!

1. க்கும்

பl.l லும் கல்லூரிகளிலும் விளையாட்டுக்கள் ா பற்றுக் கொண்டு வருகின்றன என்ருலும், ா பணவிகள் இன்னும் உற்சாகத்து டனும், து க் ா) : விளையாட வேண்டும்.

வெளி நாட்டிலே மாணவர்கள் தான் ஒலிம்பிக் . வில் ெ வற் றி பெறுகின்றனர் என்பதை வாலா று எடுத்துரைக்கின்றது. இதையுணர்ந்து, அ கா வi அணி மட்டும் திரண்டெழுந்து விட்டால், து ()ளமை எழுச்சியை ஒரு முகப்படுத்தி முனைந்து

ல், வழியும் சிறக்கும். வாழ்வும் சிறக்கும்.

சந்தையிலே வீர உணர்வும், தேசீயப் பற்றும் 華輯替 嘯111** முண்டு,அவர்களுக்குகடை மயுணர்வும்வந்து ல், நாம் நினைப்பது போல் நிச்சயம் நடிக்கும்.