பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ச4 ந்ெதனைகள் 67."

அ | ஆண் மையும்

லில் நலமாக இருப்பவனே, உலகத்தில் ப. வியாகவும் உற்சாகமாகவும் வாழ்கிருன். அச 'ா பிறரைப் பற்றியும் நல்ல முறையில் நினைக் வாய நல்ல முறையில் நடந்து கொள்கிருன். அச aங் ) ந்ெதனை, எதிலும் எப்பொழுதும் நலமாக அ1 ாமாகவும் எழுகிறது. செயல்படுகிறது.

னெனில், உடல் நலம் என்பது உள்ள நலத் து , ஆதாரமாக அமைந்து விடுகிறது. நோய் கசl . .ராமாகத்திகழும் அழகன், ஒரு சமுதாயத் தேவையில்லை. அழகற்றவராக இருந்தாலும் டிய மையுள்ளவர்களே நாட்டுக்குத் தேவை.

o

அழகு என்பது உடலின் மேல் தோல் வண்ணத். வ லே. உள்ளுறுப்புக்களின் ஒழுங்கான செயல் பாறயிலும், ஒன்றிய திறன் முறையிலும், சுவை பாவ சொல்லிலும், சூழ்ந்திருப்பவர்களுடன் | lது கொள்ளும் பண்பாட்டிலுமே அமைந்திருக்.

க) II Դյl -

கைதியரும் மருந்தும்

வணக்கம் கூறி வரவேற்கிரு.ர். மனம் கனிய அபய செய்கிருர். மனோதத்துவ முறையிலே பேசு விரும். அத்துடன் பணத்தையும் பெற்றுக் கொள் வருil. பிறகு காகிதத்தில் மருந்தெழுதி, கைவசம் இருந்தால் மருந்தையும் தந்து அனுப்புகிருர்