பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


7 I

  1. = ** h

, '...ut v cił

,வி செய்து கொள்கின்றவர்

를 들

ਛੁੱਝ 를 촉 『, # o, , , , , , , . . .மும் வந்து உதவி செய்யும் என்ற * , H 111 ! o டுலகிற்கு எவ் வளவு பொருந்தி

를 == i ; | | | | "1, o, 11 “ሓ ወ) /r J

பார்க்கும்

“, I \

மாலை கோர்க்கப் . . . . கஃாப் போல, உடலைக் காக்காம

oil it ... . . . . . . . ."

கையை அனுபவிக்க முயல்பவர்

H = Hi */ 1, to இருக் கின்ருர்கள் 1.

I | | | | o P 'லை J.H நம் பி, இடுப்புச் சே லையை

ii i

  • H = His
  • =# is

록 - : 言 *: ! வள' கதை போல i. நாளை நமக்கு |க் 1: 11 கரும் @了 ன் து: மனப்பால் கு: த் துக் 1 . . :) றய வாழ்க்கையை இன்னலோடு . . கெடுக்கும் மக்களும் இருக்கத்தான்

華阜'事 f, s , =

| 翡幸 1 !, கள் ion

சலித்துப்

முத்தமும்

இது உடல் so உடற்

s

|

or கம்

看 H is

| l , பும் பெற்ருல்

a ன் து ஒரு பழமொழி!

ஆளுலை

பொருந்தலாம்.

து ச| ,

." பொருந்தாது.

பகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்’ என்பார்கள்.

. 1, 1 }

டி.டி. :) துவும் பயிற்சிக்கு ஏற்புடிைத்ததாகாது.

է 11 ն,Ա) I-- திட்டத் 53 حا تا வைரம் ஒளிவிடுவது"

ப. ல, பயிற்சி செய்யச்செய்ய, உடல் பளபளக்கும்.