பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


출를 측 즉 ff բ: ),ه( r ஸ்ஃ யா 7 தி

அ , , , , வகையான விளக்கத்தை இங்கே + it e+# H111 | | | ||, 'r).Jಸಿ | சாப்பிட்டுக் கொண்டேயிருக் 青* ..] է Ի1, இன்னும் ஒரு வாய் சாப்பிட்டிால் அா .ொய விடும் என்ற உணர்வு எழுகின்ற க ம .in ாறு வதை நிறுத்தி விடி வேண்டும். . . . . அவ்வாறு நிறுத்தி விடுவதற்கு யா லே மனதிடம் இருந்தால் தான் முடியும். # # # , ' ' ' ' ' ! லத்திற்கும் ஆட்பட்விட்டு விட்டால், அ அ அ || il), i 'r யம் நிறுத்த (ԼԲւգ.ԱյՈrgil.

அதுபோலவே, ஒருவர் ஒடிக் கொண்டிருக்கும்.

நின்று விட வேண்டும் என்று உடல் பொழுது, மனமும் ஆமாம் என்று # # # h J கொடுக்கும் பொழுது, இன்னும் ஒடலாம் ச .ாம் வினேக் கூட்டி ஒட முயன்ருல், அது நிச்சய -ல் பலத்தையும் வளத்தையும் கொடுக்

вян -

பி.ப 11 |li) போது Ꮽ❍.ᎶᏈöᎢ © ᎧᎸᏗ நிறுத்தி விடவும், சி. போது ஒட்டத்தைத் தொடர்ந்து சி. அ. . டிய செயலைப் பழகி வளர்த்துக்கொள்ள, | ச்சயl மனே திடம் வேண்டும். மைேதிடம் சன் ருநாளில் கிடைக்கக் கூடியதல்ல. வந்து அ. ச. 1. பண்பட்ட பயிற்சியினல் தான் பெற ity | | | | ||

ஒ டிச ச பா ர்த்து ஒருவர்

ஆட்டம் ஒன்று நடிந்து கொண்டிருக் .'. யாட்டு வீரர்கள் மிக ஆர்வத்துடன் ян/Анн பு 'h கொண் டிருக்கின்ருர்கள். நடுவராக

ஆர் 41 !