பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/78

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை


HH* #### f 華 | | கஃா ",ፌስ 7 7

அ. ஆனால், வெற்றியை <9/60) L-LI ஒரே வழிதான்

- 1 || |றம்

நி1 || *) II III வில் விளையாட்டுத்துறை வளர்ந்து, முங் 14 பெற வேண்டுமென்ருல், விளையாட் | து: அதிகாரிகள், பொறுப்பாளர்கள் மட்டும் முய செய்தால் முடியாது. விளையாட்டில் பங்கு பெறுபவர்கள் மட்டும் முயற்சி செய்தால்

பிபா

து மக்கள் அனைவரும் விளையாட்டை விரும்பு). I) நாள் வரவேண்டும். மக்கள் நெஞ்சத் | மாற்றம் ஏற்பட வழி வகைகள் செய்ய பவr , பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். வாய்ப் புக்க வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனும் нlАнт и ги கடையும் உடற்பயிற்சியையும் LDGSTLDs.TDr | lயக் கொண்டு, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சசி பரு விரன் இருக்க வேண்டும் என்ற மனப் பங்கி".ாப் பெற வேண்டும்.

அப் டியில்லாமல், விளையாட்டு வளர்ச்சிக்காக சவாவு செலவு செய்தாலும், பாறையில் தெall , , விதை போல்தான் ஆகிவிடும்.

அது தவறில்லை

கனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று தனக் குளிளே நினைத்துக் கொள்வதிலும், நினைத்துக் கொண்டிருப்பதிலும் தவறில்லை. அது தனக்குள்ளே த. வ பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளவும்,