பக்கம்:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/104

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 1 Ο5


Placing


Point


Position


Receive


Receiver


Receiving team


Referee


Regular player


Regular time Right back Right forward


Rotation order


S


Scorer


Score keeper


Score sheet


Screen


Service


Service area


Serving team Set


Setter


Set-up Shoving


Side line


(பந்தை) இடம் பார்த்துப் போடுதல்


வெற்றி எண் நின்றாடும் இடம் எடுத்தாடு (பந்தை) எடுத்தாடுபவர் (பந்தை) எடுத்தாடும் குழு நடுவர் நிரந்தர ஆட்டக்காரர் ஆட்டத்திற்குரிய நேரம் வலப்புற பின்னாட்டக்காரர் வலப்புற முன்னாட்டக்காரர் சுற்றுமுறை (பந்தை) ஏந்துதல் வெற்றி எண் குறிப்பாளர் வெற்றி எண் (காப்பாளர்)


& 6URT5 5ss வெற்றி எண் குறிப்பேடு (கையால்) திரையிடல் அடித்தெறிதல் (சர்வீஸ்) அடித்தெறியும் பரப்பு அடித்தெறியும் குழு


முறை ஆடடம பந்தை உயர்த்தித் தருபவர் பந்தை உயர்த்தித் தருதல் (பந்தை) அதிக நேரம் தொட்டாடல்


பக்கக் கோடு