பக்கம்:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/181

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

182


டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா


Bicuspid valve Bile juice Blood cells


Blood tissues


Body


Bone


Bone tissue


Brain


Bronchi


Buttock muscles


Canine


Carbondi oxide


Capillaries


Central cana:


Central nervous system


Cerebellum


Cerebrum


Concave lens


Conductivity Contractility Cordiac muscle Connective tissue


Convex lens


Cochlea


Cranical nerves


இருவிதழ்க் கபாடம் பித்தநீர் இரத்த அணுக்கள் இரத்தத் திசுக்கள்


உடல்


எலும்பு


எலும்புத் திசு


மூளை மூச்சுக் கிளைக்குழாய் பிட்டத் தசைகள் கோரைப்பல்


கரியமில வாயு இரத்தத் தந்துகிகள், மென்குழாய்கள் மத்திய கால்வாய் மத்திய நரம்பு மண்டலம் சிறுமூளை


பெருமூளை


குழி ஆடி # உணர்ச்சிகளைக் கடத்துதல் உருவ மாறுபடுந்தன்மை இதயத் தசை இணைக்கும் திசு குவி ஆடி நத்தை எலும்பு


கபால நரமபுகள