பக்கம்:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/202

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

விளையாட்டுத்துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி - 2O3


Drying out


Duck


Feint Feinting


Flick Flicker jab Folding


Follow through


Foot work


Forced retreat


Fore arm block Glass jaw fighter


Gold bricking


Guarding


Hand wraps Hay maker Head protector Helmet


Haavu har


(போட்டிக்கு முன்) எடை குறைத்தல் குத்தைத் தவிர்க்க (தலை) குனிந்து கொள்ளல் குத்திலிருந்து தவிர்த்தல் குத்துபடாமல் தவிர்க்கும் முறை திறந்த கையால் அடித்தல் இடக்கை நீட்டி, அடித்தல் அடி தாங்காது முன்புறமாக விழல் - (அடித்த பிறகும்) கை தொடரும் இயக்கம் கால் இயக்கம் சமநிலை இழக்காது பின்வாங்கல் நேர்க்குத்தைத் தடுத்தல் சிறு அடிக்கும் எளிதாக மயங்கி விழுபவர் நலமில்லை என பாசாங்கு செய்து, செயல்படாமல்


ஒதுங்குதல்


தாக்குதலிலிருந்து காத்துக் கொள்ளல்


கைக்கட்டுகள் கடுமையான குத்து தலைக்காப்பான் தலைக்கவசம்


- + -r -κr 1 r. rr.cΥrr - rr rr rr ι μ ι -ωr. ι ι