பக்கம்:விளையாட்டு உலகம்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இனி ஒருவர் இல்லை காண் ! பெற்ருேர்களே முடிவு செய்து விட்டா ர்கள் இக்தக் குழந்தை பிழைக்காது என்று! என்ருலும், அக்தக் குழந்தை பிழைத்துக் கெ: ண்டது. அ திர்ஷ்டம் உள்ள குழந்தைதான். பெற்ருேக்களுக்கு மனநிறைவு தராத உடல் நிறைவு பெருமல் பிறந்து விட்ட குழந்தைதான். வலுவில்லாத உடல், தொய்ந்துபோன தன்மை யில் உறுதியில்லாமல் பிறந்த குழந்தைை யக் கண்டு, என்ன செய்வது என்று உள்ளத்தைத் தேற்றிக்

  • Q/-3

கொண்ட டெ ற்ருேர்கள்: உந்திய பிள் &ST LT சத்தால் o • *. ---3- مہم منڈ گس -- e." "- - . -- Ti [. * - ஏறறக் 、リGUびTt-「『リエ。 قتيit-4 tத்துக் 、fGö盲星一 குழகதை யும் உணர்வு பூர்வமாக தள்ளாட்டத்துடன் வளர்ந்தது. சாண் குழந்தை என்ருலும் ஆண் குழந்தை கான் பார்களே அ .ار போல, தானகவே அந்தக் குழந்ை தயும் வளர் ம்தது. செல்லமாக வளர்த்தார்கள் பெற்ருேரும். மிதித் "oly பிண்டி விட்டுச் சிரித்து மகிழும் (سارا ( rا குழாதைப் I ருவம் என் J!)] )Iدlf( إرني இலக்கியங்கள் பாடுமே, அதாகேற்ப குழம்தையும் விளையாடிக் கொண்டு