பக்கம்:விளையாட்டு உலகம்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Hi | வ | irgo செல்லையா 55 - பாதையா? அல்லது குழந்தையே பிறக்காமல் அநேக |ாடுகளுக்குப் பிறகு தவமிருந்து பெற்ற தலைக் பாதையா என்ருல், அதுவும் இல்லை. அவளுக்கு 19 | பாதைகள் பிறந்ததில், இந்த நோய்வாய்ப் பட்டி от, осыі குழந்தை 17வது குழந்தை. பதினேழாவதாகப் பிறந்த இந்தக் குழந்தை இந்த லகத்தைப் பார்க்கத் தொடங்கிய நேரத்திலிருந்தே, பெற்றேர்களை உபத்திரவப் படுத்திக்கொண்டேதான் இருந்தது. வறுமையின் எல்லைக்கோட்டிலே வதிந்த அம்தக் குடும்பத்தில் உருவெடுத்துத் தோன்றிய அந்த பெண் குழந்தை பிறந்தபோது இருந்த எடை4 பவுண்டு '7) || ன் H.H பிறந்த குழந்தை பிழைக்குமா மரிக்குமா என்ற , "I," மும் கவலையும், பெற்ருேர்களுக்கு முதல் நாளே '. ர்தெழுந்தது என்ருலும் குழந்தை இறக்கவில்லை விர பிழைக்கின்ற கட்டத்திற்குள் ளும் வரவில்லை. கொஞ்சங் கொஞ்சமாகக் கூடி வந்தாலும், ()) ут,п தில் தா க் கிவிட்ட சோகம் Ꮏ Ꮐ fᏑ (ოფun லேயே வார். , , வறுமையுடன் போராடிய அக்தக் குடும்பம், மும் ,யைக் காக்கவும் போராடியது. | பிழை , து கொள் ளு ம் என்ற நம்பிக்கை பிறந்த போது, படி ஒன்று தலையில் விழுக் தி இ! போல, ("I [It to தயை | | – | |ள் |ேெ மானியா என்ற விஷஜபரம் தாயெது. தா க்கிய விடிைஜ பரம் கொடுமையான காரியம் *рым ы», “” செய்து விட்டு ஒதுங்கிக் கொண் , அதாவது, கையையும் கால்களையும் அசைக்க முடியா அாவுக்கு இளம் பிள் 8.1 வாதத்தை உண்டார். . .பி 1, வி,ை ஜ ויי( ம் விை - ெ 1ற்றுக் கொண்ட Զ)l o