பக்கம்:விளையாட்டு உலகம்.pdf/94

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


o).] விளையாட்டு உலகம் உலக நாடுகளுக்கிடையே தொடங்கி, 1944ம் ஆண்டு. வரை நீடித்தது. அதனுல், பிளாங்கர் சின் கோக்கம் கிறைவேருமலே போனதே தவிர, கிலத்துப் போய். விடவில்லை. இதற்கிடையிலே, பிளாங்கர்சுக்குத் திருமணம்

  • * co- متكي

நடைபெற்றது. கைபிடித் தக் கணவன் ஒரு டாக்டர். I -.ெ . -- ' F. ■ - o ~ ■ . 轟 * - o ப2ன வியின் மனம் அ றிந்து, அவள் லட்சியத்திற்கு 函, துணை புரிந்து லட்சியக் கன வனுக வாழ்ந்தார். - *== يسة ** விளையாட்டுப் பயிற்சிகளுக்கிடையே வீட்டு . o 4 து هنر வேஜல்களும் TTTTY YBMS MMCHCC BBBS குடும்பத் த2லவியாக பரிணமித்த பிளாங்கர்ஸ் வா ழ்க்கையிலும் 書 o - .* - - *T) "A" ജ് 廳 - • ير பரிபூரணத்துவம் அடைகதது போல, இரண்டு குழாதைகளுககும் தாயாளுள o, /ー -- i. _ * . . o, -- o - -- o ཤལ་ན་ ྋན་ 「エ、エ* - ഭി ് ു of to o of 、 ? !! : 亨s、 மாறியது. 1948ம் ஆண்டு லண்டனில் ஒலிம்பிக் பந்தயம் நடைபெறப் போகின்றது என்ற செய்தி பானது அ வளுக்கு அ.மு தமாக ஒலித்த 晏· தொடர்க் 氢岸 இடை விடாமல் பந்தயங்களுக்காகப் பயிற்சி செய்த பிளாங்கர் ஸ், துரிதமான பயிற்சியில் இறங்கிவிட்டாள். பிறகு, தன் கணவனுேடும் குழந்தைகளோடும், லண்டன் மாாகரம் நோக்கிப் புறப்பட்டுவிட்டாள். ஏற்கனவே நீளத்தாண்டும் போட்டி, உயரத் தாண்டுப் போட்டி இவற்றில் உலக சாதனைகளைப் பொறித்திருந்தாலும், அந்த நிகழ்ச்சிகளை நீக்கிவிட்டு, வேறு பல நிகழ்ச்சிகளில் (Events) பங்கு பெற்று வென்று காட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினுள். அவ்வாறே ஒட்டப் பந்தயங்களாக 100 மீட்டர் ஓட்டம், இவற்றினைத் தேர் க்தெடுத்தாள்.