பக்கம்:வைணமும் தமிழும்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
உள்ளுறை

பக்கம்

iii
iv
xii
1. 1
2. 41
3. 59
4. 86
5. 114
6. 130
7. 143
8. 164
(1) ஆசாரியர்கள்
164
(2) அடியார்கள்
173
9. 184
10. 205
11. 221
12. 257
13. 284
14. 297
15. 323
16. 340
பின்னிணைப்பு
347

xv