பக்கம்:05-03-இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


பூக்காட்டு அடங்கல்: - பக்கம்

1)பூவுலகில் பூரிக்கும் பூ 1– 50 2)பூ திருவாய் மலர்கிறது 51–128 3)முல்லை முதல் முருங்கை வரை

 (அ) வாழ்வியல் மலர் 129-172

முல்லை - மல்லிகை -மெளவல்.

 (ஆ) மக்கள் மலர் : 173–216 ஆம்பல்-குவளை-நெய்தல்-காவி. 
 (இ) தெய்வ மலர் : 217–238
   தாமரை. 
 (ஈ) திணை மலர்கள்: 239–818 
 அகம் : குறிஞ்சி - (முல்லை)
     -மருதம் - (நெய்தல்)
 புறம் : வெட்சி - கரந்தை - 
     வஞ்சி காஞ்சி 
     உழிஞை - நொச்சி 
     தும்பை - வாகை. 
 (உ)மும்முடி மலர்கள்:319 352
   ஆர் - வேம்பு - பனை 4)முருங்கை வரை முந்தும்பூக்கள்
 (அ)அறிமுக மலர்கள்:353 692
  காந்தள், தோன்றி, கோடல் -  வேங்கை - கொன்றை - 
  கோங்கு - இலவம் -குரவம்- 
  புன்னை - தாழை. ஞாழல் - 
  மராஅம் - கடம்பு - காயா -
  பிடா - தளா - குருந்து - 
  பித்திகம் -பகன்றை-பீரம்- 
  இருப்பை-மயிலை-கொகுடி - 
  பாதிரி- அதிரல் - குளவி . 
  கூதாளி வகுளம் - செருந்தி 
  செயலை - முள்ளி -அடும்பு-
  முருக்கு - கவிர் - ஆவிரை- 
  மா - கரும்பு-வேழம்-உந்தூழ்
  வேரல்-