பக்கம்:1911 AD paper copy-சுய சரிதை, வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, 1946 print copy.pdf/118

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை
 

வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை தற்சரிதம்.

இரண்டாம் பாகம்

தோற்றுவாய்.


உலகெலாம் புகழும் நலனெலாம் அமைந்த
காந்திமா முனிவன் ஏந்திய கொள்கையை
நிலனெலாம் பரப்புதற் கவனற் பெயரால்
பத்திரிகை யொன்றை எத்திசையும் செலுத்தும்
+ சொக்க லிங்கத் தூயோய், கேண்மோ !
காந்தி-மகாத்மா காந்தி
t சொக்கலிங்கம்-" தினசரி " ஆசிரியர் டி. எஸ். சொக்கலிங்கம்
118
8|

 

113