பக்கம்:1915 AD-பாடற்றிரட்டு, வ உ சி.pdf/111

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை 10-24 என் ஆளாய்-என் அடி மையாய். 9 -11 என் நடப்பை - என் நடக்கையை. உன் நடப்புக்கு-உன து செல்கைக்கு. ஏழைமை - அறிவின் 9 - 12 11-6 போத - அறிவுற்ற. 11.9 துப்பட்டா-மேல்வே ஷ்டி. எல்சரிகை - பிரகாசமு 9- 14 மை. 11 - 9 9-15 ள்ள சரிகை. ஒவ்வாதோ-பொருந் தாதோ. என்னைவிட என்னை விட்டு. 11-17 9-16 ! ஓ! - இரக்கக்குறிப் புச்சொல். 11-19 கொழுநனை - கணவட் | 11-23 தியங்கினாள் - கைத் தாள் 9 - 17 ஆகாச்செயல்கள் - பொ ருந்தாத செயல்கள். 9 -18 வல்லதுணையாம் - வலி மைபொருந்தியதுணை யாகும். உழல -வருந்த. செற்றாயோ-சென்றா யோ. 11-23 தேம்பினாள் - அழுதாள். 12-6 அணவும் - கிட்டும். 12.8 விழியில் அவன் - எமன். 12-10 கையாத- வெறுப்பைக் கொடுக்காத. 9 - 20 9-24 101 வக்கல்தொழில் நீதி யை எடுத்துவாதிக்கும் தொழில் வக்கல்- ஆங் 12-12 கூற்று எமன். 12.14 ராசயோகி - மனத்தை அடிமையாக்கி ஆள்ப வன். கிலச் சொல். 1214 தீர்ந்தான் - முடிந்தவன் 10-12 அமைந்து - பணிந்து. 10-17 ஒண்தொடியை- ஒளி 12-17 மாதுல மாமா. பொருந்திய வளையலை : 12-20 அணிந்துள்ளவளை. 13-2 10-18 கார் இரவை- இருண்ட 13-13 இரவை. தாங்கி கொண்டு. நேர் - (அதற்கு) ஒப்பு. அவிழ்தம் - மருந்து. 14- 4 தெளி-உணர். 14-11ஆள்- காப்பாய். 14-15 ஆர்வம் - அன்பு. -மனத் 15-7 இதயத்துள் துள். 10-19 நெறிகடந்த - ஒழுக்கம் தவறிய. 10-20 வந்தனையே - வணக்க மே. 10-22 கணித்திருந்து - எண் 15-8 இதயத்தை - அருளை. ணிக் கொண்டிருந்து. 15-13 பூ-பூமியை. 10-22 வாளா- சும்மா -திரும் 16-2 பத் திரும்ப. ச்சயித்த-நாட்டின. 16-5 அண்டர் - தேவர். 95