பக்கம்:1915 AD-பாடற்றிரட்டு, வ உ சி.pdf/84

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பாடற்றிரட்டு சிரஞ்சீவி ப. சு. நெல்லையப்ப பிள்ளைக்கு எழுதிய பாக்கள். சூரிய மூர்த்தித் துணைவன் கவிகண்டேன் பாரிய சொல்லவை பண்பிலேற்குக் காரியம் செய்தன வில்லாந் தெரிந்தேன் செயற்பால பெய்தெனத் தாராய் பெயர்த்து. ch [வில் சூரிய மூர்த்தி சொலுங்குணம் பற்பல ஓரியல் புற்றிலேன் ஒன்றிலேன் - ஆரியம் செந்தமிழிற் சேர்த்துனேன் செய்தமனம் போல்வா சந்திபிரித் தாக்க அவற் சாற்று. 2 சூரிய மூர்த்தியெனச் சொல்லித் தொழுவதலால் சீரிய கூறத் தெளிந்திலேன் - தேரிய பன்னூற் றிரட்டுமுகம் பார்க்கத் தெரியவரும் என்னூற் பிரிக்கும் இயல். 16 நெல்லைநீ சொன்னதெதும் நேற்றுவரை செய்திலைநீ எல்லையிலா ஊக்கமுடன் ஏகுவதும் - சொல்லை நினையாதே நல்குவதும் நேற்றோடே தீர்க் இனியான் அவைமொழியேன் இங்கு. க அப்பனும்நி ஐயனும்நீ ஆதியும் யாவையும்நீ செப்பமுடன் செப்பியதைச் செய்வாயேல் தப்பில் மனையாள்தன் மாதாவை மன்னிநிற்க மாயேன் மனையெய்தும் மாதம் வரை. 2 68