பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/76

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 8-12 நல்சீரால் - நல்லசிறப் | 10-1 பால், அன்னம் - அன்னம் போன்ற நடையை உடையாள். 8-17 நறும் குதலை நல்ல மொழியை யுடையா/10.1 அரும்மரபின் அரு மையான குலத்தின் மாண்புக்கும். சிறப்புக் 10-1 8-20 மருந்து - அமிழ்தம். 8-24 தகவாகும்- பொருந் தும். 10.2 கும். மின்னாள் போன்றவளது. - மின்னல் 9-4 நயந்து-விரும்பி. 9.11 சந்த சயிலா - அழகிய சயில் மலையில் வசிப்ப வனே. 9.17 பேதைப்பருவம் - ஐந்து வயது முதல் ஏழுவய துவரை யுள்ள காலம். 9.17 பெதும்பைப்பருவம்- 10.2 மேன்மைக்கும்- மேம் பாட்டிற்கும். 10-3 வனப்புக்கும் - அழகிற் கும். 10-4 திருந்து இழையை திருந்திய ஆபரணங் கள் அணிந்தாளை. 10-4 தேவியா மனைவியாக. 10-7 நங்கையினை - பெண் னிற் சிறந்தாளை எட்டுவயது முதல் பதி னொரு அயதுவரை யுள்ள காலம், 9-18 மங்கைப்பருவம்-பன் 10-8 புங்கவராம்-கடவுள் ராம். னிரண்டு வயது முதல் 10-10 பொன் உலகம் சுவர்க் பதின்மூன்று வரை யுள்ள காலம். வயது கலோகத்தை.

-18 மதி-பிறை. 9-19 முன்திதியில் - பூர்வ 10-10 பொற் கொடியின் பொன்னால் செய்யப் பட்ட கொடியைப் போன்றாளின். பட்ச நாள்களில். 9-20 தன்திகழ்தேசு - தனது: 10-12 உரியோர்க்கு - நெருங்கி ஒளியோடு பொருந் திய நிறைவை. யோர்க்கு. 9-21 காப்புடை பெரிய 10-13 மணப்பருவம். விவாக வயதை. சுவர்களால் சூழப் 10-13 கண்டதனால் - எய்திய பட்ட. HI தனால். 10-14 நன்நெறியே ஒழுக்கமே. நல்ல 9-21 இல்லத்து-வீட்டில். ஐ-23 நல்தி- கொடுத்தனுப்பி. 60