பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/92

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை

39-32 பலரும் அறியாப்பதத் 40-54 ஒன்றிடாது நாம் திலும் - குறிப்பு மொழி களாலும். நெருங்காது. 40-54 அமர்த்தி - தூர விை த்து. 39-32 மறைத்தும் - வெளிப் 40-55 பிழை எனார் குற்ற - மென்று கொள்ளார். படையாகக்கூறாதும். 39-38 ரவில்வன - பேசுவன் வற்றை. 39-36 என் இலம்- என் வீட் டில். 40-56 பகுத்து பாகுபாடு செய்து. 40-65 சீடன் அலை என எனது சீடன் 39-37 ஊனக்கண்ணினை ஒழி அவன் நின்ற தால் அவனுக்குக் கண்பார்வை இல்லா அல்லை என்று. 40-68 உறவினை -தொன்று தொட்டு வரும் நட் கதால். பினை. 39-38 ஊட்டினள் சோறு 40-68 ஓக்குமோ பொருந் … ஊட்டினள். துமோ 69-40 த லத்தினில் உள் ளோர் - ஊரில் உள் ளோர். 40-69 உற்றான் எனது சுற் றத்தான். 40-69 கட்சியோடு -கட்சிக் காரனோடு. 39-42 உரம்- தைரியம். 39-43 அடுக்களை - சமையல் 40-70 உற்றான் - வந்தான். 39-44 யான் செய்யும் அரங்கிற்கு.! 40-70 நல்கினான் அறைத்திடும் முன்னர்-யான்சொல் சிக்காரன் வழக்கை நடாத்த எனக்கு அதி காரம் தந்தான் லுகற்கு முன். 39-47 உருவம் - சரீரம். 40-48 மருவுதல் இலாமை - பொருந்தாமையை. 40-49 கற்பனையாக 40-71 உரிய கமிஷனை உதி வுஈ - எனக்குண்டான கமிஷனைத் தருக. கமிஷன் ஆங்கிலமொழி. வரு வாயில்லாது வாடும் சிலர் என்பது பொய்யாகக் கற்பித் துக்கொண்டு. 40-50 சொல்பிழை - சொல் சில நியாயதுரந்தரர் தம்மிடம் கட்சிக்கா குற்றத்தை. 40-63 ஆதியில் தேசிகன் நம் ரனா வந்த னுக்கு இட்டுவருபவ அவரிடமிரு ந்து தமக்குக்கிடைக் வுடனே. Gķ