பக்கம்:1921-சென்னை மீன் செய்குளங்களின் அறிவிப்பு புஸ்தகம்.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பட்டபொழுதும், தீனி தின்னும்பொழுதும், வெண்ணிறம், ரோஜா நிறமாக மாறுகிறது. ஒரே குளத்தில் இச்சாதியில் சிறியவை களும் பெரியவைகளும் இருந்தால், பெரிய மீன்கள் சிறிய மீன்க ளோடு சண்டை பிடிக்கின்றன.


கொண்டங்கரவான் அல்லது வரிமீன். X 1. கட்டுப்பிரியன் என்னும் வேறொரு வகை மீன் இந்தக்குளத்தில் காணப்படும். இதின் நெற்றியில் ஒரு நீட்டுப்போக்கான கறுப்பு வரி யும் தேகத்தில் மற்ற வரிகளும் இருக்கும், தூத்துக்குடியிலுள்ள மீன்களுக்கு, தேகத்தில் உள்ள வரிகளில்லை. இந்த வகுப்பில் வேறு தினுசு மீன்களும் நெ. 6, 9-ம் குளங்களில் இருக்கின்றன.


கட்டுப்பிரியன். XI இதிலிருக்கும் வேறு கவனிக்கக்கூடியமீன்கள் கோழி மீன் (Spinetails) என் பவைகள் தான். அது சாதாரணமாய் அதிக சப் பையாயும், பார்வைக்கு தோற்றக்குறைவாயுமிருப்பதால், படுதாவில் அலங்காரத்திற்கு ஒட்டுவதற்காக காகித அட்டையால் செய்யப்