பக்கம்:G. K. in Sports and Games.pdf/94

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


()3 Dr. S. Navaraj Chelliah 49. 2 and 1 50. 8 51. 8 52. 3 53.8 54, 8 55. 4 56. 11/2 Mts 57. 1 1\2 mts 58, 11/2 mts 59.1 1/2mts 60. 2 mts 61. (1) Protein (2) Fat (3) Carbo Hydrates 62. Hygiene 63. Uncomfort 64. Posture 65. Breathing 66. Bujangasana 67.5 68. Hitch Kick 69. Gun sound 70. 2. 135 m 71. Six 72. No Ball-Wide Ball 73. Two 74. Googly, Medium, Fast 75. 100mts 76.75 mts 77.50 mts. 78.45 mts 79.50mts 80. 29 81. 15 82. 21 83.21 84.5 mts 85, 10 86. 1 87. 1 88. 30 seconds 89. 30 seconds 90.2mts 91 5 92. 5 93. Next Ball 94.5 mts 95.9 96.9 97.5 98.5 99.2 100. 1 101. 2.50 m 102. 2.50 M 103.2.50M 104. 2. 135 105. 3 1/2 Feet 106.3feet 107. Height-Strength 108 Speed -Balance 109.800gms 110. 600 gms 111. Speed-Balance 112.4 to 15 113. 4,5,6,3,2, 114. (1) Service touching the net. (2) Rest (3) carrying - 115. Personal foul. Technical foul. 3 seconds 116. Rotation order 117. (1) wobbling (2) Throwing with walking (3) Service touching the net 118. (1) Off-side (2) Carrying (3) Dangerous play 119. (1) Off-side (2) Handling (3) Dangerous play 120. (1) Touching the take-off Board sand (2) Foul Jump 121. (1) Knockinjg down the cross bar (2) Both legs take-off (3) Diving 122. (1) Throwing style (2) Shot falls away the sector,(3) Stamping on the board ) Throw in Both hands (2) Discus falls away the sector. ) foul start (2) Crossing the track ) Stop when you feel tired (2) Don't exert too much 123. (1 1 1 1) Padmasana (2) Vajrasana (3) Yogamudra 1 1 ( 124. ( 125. ( 126. ( 127. ( 128. ( ) Tadasana (2) Padahastasana (3) Trikonasana ) Halasana (2) Sarvangasana (3) Matsyasana

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:G._K._in_Sports_and_Games.pdf/94&oldid=726666" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது