பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/172

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


SK! GĮ Į HC ( , || || “. of | | | |\s M , |M | | | | NA . . ' I NA | NA | | }... ]]Vi †. 3 40 МА 3. 4(} Mji - 3. . )!\! ՁԱիյ: 2.70M 2.50M 2.3Co. 2. OM | | | | ( )\\} . \s. || || of sol | || || ". - | | | \" , ,NA ് | N/ | | || A 1, 1 IV 3. +{{{Gİ M 1.0 AA {}{}}\f B5M; 30M f5?\s /(){\s. G5s/ I ., , ( )VV {}, { Mi 2. $_{C}NG Wዝነ

க.ே _ ՏiT-tiPՏ ÄÄAĦKS - . () - 3 - 7

ཟས་ན།།

MARKS - 10 - 9 - 8 - 7

=

- 2 VARKS - C i 9 8 7 - 6 - 5 4 3 2 JĮ Į###3 JUMP STD jo TEST – GRADING Ak?? THFFE SKlLL TESTS MARKS BOYS AᏴᏟVᎬ 28 26 - 28 23 - 25 20 - 22 17 - 49 44 - || 6 it ... 13 8 - 10 BELOW 3 10 Asis, RKS ΒΟΥS ABOVE 3.50% 3.21 M - 3.50M 3. i i Mo - 3.20 M 2.91 M - 3. í ÖM 2.71 M - 2.90As 2.51 MA - 2.7OMA 2.31 AM - 2.50M 2.41 M - 2,30M BELOW 2.11 M 40 MARKS BOYS ABOV: 1.05M 1-01 MA - 1.05M 96M - 1,00M .91 M - .95M .86M - 90M .81 M - 85M .76M - .30% .71 M - .75M .66M - .70M BELOW.66M MARKS - 10 9 MARKS - O i. _ |