பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/174

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


HEALTH EDUCATION

  • "... i. 1 # 1'. His, Lase?

| | | wold disease is divided into two words like dis + , , is noans uncomfort. Disease is the state of body *...* one or more of its parts fail to do their work '1' '!' 'll, Wła or “ the deficiency diseases? i ne di: eases caused by the lack of vitamins are ". . . . . ....ency diseases. The main deficiency diseases. to ill blindedness; rickets, beriberi, scurvey etc. . - | 1. vv , xyger is usefui to us? ^l 1, 1stoful to us in many ways. Air contains many v.o. which are useful for men, plants and animals. . . . . ; present in the air are : 1. Nitrogen, 2. Oxy... . . . . ...rbondioxide, 4. Water vapour. | living; things breath in and breathe out as long as ( , , Ivo: When we breathe in, the blood in the lungs 4 oxygen from the air. This oxygen is then taken . . . . . . od to all, the cells of the body. There, it is . . . . . burn food to produce energy, so, oxygen is , , in many ways and need us to keep alive. | ov 1. a sick person burden to others?

  • ... I man, called otherwise as a patient, not only 11, 1:. . ind discomforts himself but also requires one or o, or on to spend their time to look after him. Thus
le , tnes burden to others. . n

what is: your first duty in your life? on list duty to take care of our own body and " . , thood health. This is an improtant duty we U". ves, to our family, to our neighbours, to our 5