பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/178

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


H = H == All livin] things Breathe, . Breathing starts from birth and onlino, regularly until death. No body can five -liheitil li tarıl'Ing. - | | | | x hange of gases, oxygen and carbondioxide Lewon the organism and its environments is called on all on The respiratory system consists of the lungs, anulo the exchange takes piace, and the air pssages who long Ises to and from the lungs and environment onalling is controlled automatically by the brain. What alo communicabie diseases? Many of the diseases are infectious and spread from a loan oussering from the desease to healthy persons. un li linen es are called communiable diseases. Common old, influenza, meascles, diptheria, dysentery, ty. on onlina etc. are all communicable diseases. - what are non - communicable diseases? | | | | Communicable diseases have a hereditry teneru y and tend to remain chronic. These do not spread (O person. - | alieto, heart diseases, cancer, rheumatism, genetic nur le , etc. are all non communicable diseases. What lu Immunity? one rootstance of our body to disease is called immuonly Immunity is the power of resisting the disease and பு * || || eptible {O jt. + - what are the bad effects of alcohol drinking? Alohol', excessive use posions tissues; acts a depreson the contral nervous system; impairs muscular unu nw...' ci'w;, “-n:;y, yw&čk,èr*3 judgenerit, irçreases na le . . . .; nay leaC :: :1ടary, händica;3 athlètes an on, , , ; coases the changes to oil kinds cf dis EH ==