பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/181

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


o = - 2. F. - 疇 o * . ** 1. ** s க - }}:{iiCri, trie ki,:g - - این f* ஆசி 3 ー i. o 『? §

శ్రీ r; &

§ L ----- _

조: to:

o o & o o க. -- o ** *... ஆகக் *s, * 4. 1 *疇 1. ங் * _. டி. ச دُم۔ சு ங் مف *front foot, sail runners follow this type of starting position. What are the £hree corriñanois in the start? 去「連 - == }. - <r. -- சா ***. *** 1、○。 your stärks : zë 3 .:Զ Չ:: ::::ր ::ՉԱր: Wha? is the air of taking a start: Stasting block helps the athiete to make a quick start. is crouch start compulsory in the sprint events? --- olo "si * z = L * * - # Eo ്. - H a. - தி"யூ TF ..? Yes. As per the new rijos, the Crouch start is compuj sory in 1 ÖÖrn, 20örn anti 4ÖÓor, eventŞ. 30r భi ás?? the fishishing fine

H → " : ; ; پایه و f

鄞令 "rei L , , ## سلج --م : ہم و بد* ங் i<* **** * * i. * is: o: T. - = = ஆச گ 子3C8 !S co; #SJ. T+S Särte ○「Ger |f \riiCf リe 「」洋riéf S - * - ". . i. : امید معهٔ سی ام to: SOS Cross the finishirk 薄 ។ 8. h §§ங் §

総 f ங் :=گ §§ 。 & t $

r; o {}; r LÄ Fo

播『■ § ?

  • * o # o 醬 یا =F