பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/196

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


_ serval of 10 minutes between halves. The .5 T - كم بسر دسة == H ബ് ! ! ojce for the basket, s na garr; e sfiaii bɛ = H "እ ན། ། | .میم : جماعة - , ; ; ; ; ;3 ba; in the Circié. | | | | | rap bali? Expain? op ball takes place when the referee fossés - o -- . _ - ங் ജ് . - is ہا تھا جات " - zu - 4. * = է: ra سیس === 'I oween two opposing piayers from the Centre he Jormpers trust stand in their half of the circle ... to their own baskets with one foot touching the players must be out side the circle and . . . . . not interfere with the jumpers, - Heferee tosses the ball up. If it is a bad toss or timbers violate the rule, the toss wiłł be repeated. Wi.e., is the jump ball awarded in the game? At the beginning of a game. 2. After a double . . i, i | 3. 'Affìefi ärmly i se than 5 Seconds. 4. łf the bali heid up betWeën In ring and basket. 5. If the referee is doubtful in his 13:്. - - 议 ή S。 t) 3. HS* h eł d b у t Vv ○ {T, р р "Ο Η 1é ր f S fi f is: |ר у x:iain the term ‘Live Haif' and Cead Raiso The ball becomes live when a player taps the r, the baii is throws, in or d يتبع ية ح.. i - و فر . " * Hi لم يح، به سر و يسي حد. وية. մա - - 1 -ח - י she ba!} is dead, when a goal is made, Qi violatioń. occurs; or a foul occurs; or a held bail occurs. Of the