பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/199

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


-

 1. =

à Substi o

 1. T, ¥

o t à: ごl

 • ...",

1 F + o th; +: li

 •  !

حتي ෆි 瞳 - } BöᏙ i 1. * * t fr) I s

Դ3
  • * ー。子”。

DUİ o, た。 *

A_

   • Er", o

リー」。 ro wo 3

『ご。

 • - - - -

- - ് ു

 • ****

-:

 :

F. ية-تي

SÍ o ت + "محب= y;' 擂 ெ " o كr=" | } i 。 *** * 1.

{ - t

 • *

3 f}。

 • /

£ Of 3 i. ‘de W i ©? fig • |-s-',+ s.3R ;---- ----- o £2. , **- No o院 主-, % &的门 # !% av门C) %* 1封(_) ------器。Q}{j}韩t?炎记** :*---衢清* = 舒o.--F*-i- (s){T}*A^*,ŁoŒ 射。rð,{}R『々----人『------------------べ ¿¿.*打 ú泛!!#** ~,서『 {-} ),* . }s \}Łoj! s'y so?V Q )俞):× s)!- 1여년{}; ".) -青柠)妊封江户{f}„ , !*白* 「 -+---+{注|-{\'s sy :****: T&T3 3. {:}}

 • ---- !}}-* Ç|-***,*---Ķ}-터널을sae 数涵39 %%, **, ?,Q ẤT, |------------ *|** -ae
    • ■ ■ ■=---

韩滔も+++ & } r! .*. Ł ińg o: - : ○○ + * y 3. 3 též y {} 擎。 £33 l +|-****{±打---- 道 d*** .......*。 計į)*Œ{)} s';sss++++!**{{*} ~;; 汪■蓟TamilBOT (பேச்சு) 21:32, 16 மார்ச் 2016 (UTC) ..ço, (f) {税对院大學; )>, &r:;* CTI ! €) --- so------ **}}-*-*-! ***! {{} ++u*** -•,隴』-----*+|- 高 -』 『려를! ! ! - *so:*----!_■ ■ ■{ f \事上a-|kaasa... =====연혁Q+计ᎿᏜ Ꮬシ柠±}盘 ***-----

 • .Ås' },+***arwoaesý•်-မေ--r-,代 -+--+�铝弘林钰 我 ! ----~~に\; }*****韃-) t; ;&F;{{ý

i. ●

o i - "ru 7. ت _ YᎦ d


*+ ),

{: 4. (リ Š o : o

 • H*

- o κε Py ú

torrimitted 『「1○「●

 1. ff fou

الب ...) {} A4

 • - 「」

{ S ひ o,

● {f; 岔 ±so; }=嘯-!--**こ----****國道---Q} sae--★ →!\, =#|-----*awes ----容{はt-a〔----明*){{;辽{C}わ字;">*~Ġ|} - *****...==o.|-%村* + s;普m)■***!”,* |-!o!!):1----, !.*• ...-* * * *} g险的s-{{!→登!!!!!!};→ɑyÁ--!= !-- !o!心 Ķs}}「十?-- ::km· §)*!-- ----{s}洪了Ĉ. 3, ■『-豐-----*』±·. **s.}! 野|%soo, ɲɔ ***Ɔ ŋ,& _ o} . \, \!村: 法院 K3门、瓮 ----s';**}oi...TaegoĴ*){{#1%*~\~fo,