பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/205

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


16. 17. . . 18. 19. 20. 21, Explain the term No Bail? A ball will be declared No Bali if it is thrown (i.e.) the bowler uses unfair jerk from the wrist and the bowler's front foot crosses the popping crease and if either foot of the bowler, touches the return crease. If no run is made one run shali be scored, What is wide Ball? if a bowler bowls the ball so high over of so wide of the wicket that it passes out of the batsman's reach, it is called wide ball. If no runs are made, one run chał be scored. - - - What is an important rule in bowling? One bowler must not bow; two Successive over in Grie innings. What are the restrictions for a substitute? A substitute cannot do bowling, batting and wicket-keeping. Substitute is aliowed to play for any piayer who is unable to play due to injury or illness, he can act as runner for a batsman and can do fielding in the place of a fielder. When is a batsman declared out? The batsman is declared out in the following situations. 1. Leg Before Wicket. 2. Bowled 3. Caught 4, Handled the ball 5. Hit the bal; twice 6. Hit the Wicket. 7. Of:structing the field 8. Run out 9. Stumped. what is DRAW and TIE in the cricket match? If both the teams fail to complete their both innings in the fixed number of days, the match is considered a Draw. ... " When the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings, the match is declared Tie. 3Ꮾ