பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/211

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* 8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. team is allowed 2 time outs in a set. 3. 30 seconds is ałłowed for time out and substitution, 4. The players should not leave the court during time out. What is Rotaion in a voiłeyball match? Whenever any team gets a right to serve, rotation takes place. The players must change one playing position clockwise. They must follow the score sheet rotation Order. ~. * * * How many officials are there in a match? 1 Referee, 1 Umpire, 1 Scorer, 2 Linesmen. What are the important basic factors in the service? Service is not just sending the ball across the net to start the game. It is considered an active form of attack. There are four factors for an effective Service. 1. Accuracy 2.Speed 3. Height 4.Floating. Name the different kirids of service? 1. Under arm service. 2. Side arm service, 3. Tennis service. 4. Floating service. _ state the various kinds of passing the Ball? The method of sending the ball is passing. 1. Underhand pass. 2. Side roll pass. 3. The forward dive pass 4. Setting the ball for smash. How many types of spiking in the attack system? 1. Straight arm spike. 2. Body turn and spike. 3. Wrist inward and outward spike 4. Round arm spike 5. The deceptive spike. what is Blocking? Name the various methods? Blocking is an act of making an obstruction above the upper part of the net. It is a defensive measure over the net. It reduces the efficiency and force of the attack of the opponent. - - 3 types of Blocking. 1. One man Block (single block). 2. Two men Bock (double block) Three men block ( błock) i. 42