பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/217

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


25. 26. 27. 2. 壘 துடி, What is perfect kho? The active chaser should utter the word kho loudly and distinctly as soon as he touches the sitting chaser by hand, from behind him. At the time, his foot should have contact with the cross are. This is called perfect křYO. - Ex#3ịn the skị# 'ịt!g###nen# kho'? = ~ * ! { The Krio given by the active chaser near the post is called judgement kho. With the heip of this skiii, the runiner is forced to leave the post and come in front of the sitting chaser. Then the sitting chaser easily gets up and makes out the runner comfortably. Exptain the single chain skii is kho-khco The rufire runs in a zig zag manner from ene post to the another jost, from the back of the each sitting chaser. seš (E #gram) This is cajled single chain 『リ。 ఓఒ: ?- • கூ! உே *** R**

  • : 'ఖి: : * {{!!?

o H. + :*: * - -- & -- சது : - * * *. ڈ ، ، : டி. 聰 o - ཟླ- ༈ །| ། கா, - 1 it; this skio, the furor fisi's oehind the back of every Fo گنتہائي . بعد۔ -ே_ கி .: , - o: s :ங் அது திக க 髻琶 _ . R r ** - 2 sitting Cfiggers with zig zag furining, see the diagrarn). Expiain the skift turn in kho-kho? Wher, the active chaser is trying to touch the runrier, the rufifter goes to side and starts furning in the oppo site diocri in Grder to escape from the chaser. This is caííèçí turri.