பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/225

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- кAвAов Explain the measurements of the kabaddi ground? For mer . i 2, 5Ոդ, X i Յ::: For Women . 1 j m X 8fn The bausk line for men's ground 3.25m from the Centre line and for women 2.5m from the Centre fine (see the diagram) Sitting block size 8m X 2m How many players are there in a garne? Each team has a total of 12 players. Seven players enter in a game as regular players and 5 players are Substitutes, How many players can be substituted in a gaine? Maximum 3 players can be substituted during the game once. Substituted players cannot be replaced at any time. what is the duration of a kabaddi match? - The match for men has 2 halves of 20 mini-tes each with 5 minutes interval (20m-5m—20m). The match for women and children has 2 halves of 15 minutes each with 5 minues interval. - * How will you break the Tie in the kabaddi roałch? A team scores 1 point for each player put out by thern. If a team puts out all opposition players, the team scores a lona, a bonus of 2 points. At the end of the game, the team scoring more points, wins the game, if there is a tie, an extra 10 minutes is allowed. Still there is a tie after extra time, the side scoring the first leadig point is declared as the winners, What are the rules for the players in the gaine? 1. Players bodies and limbs must be free from any 56