பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/226

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


i O. 11. greasy substances. 2. Banlain, Int : l l " le, u iy nt lililot It" | at the back and front, 3 N, ulo, I lot to lo', 'ly || || “. . 4. No metal of ring or belt ". . ] in wool Explain the terms Raiders and Anti alder no The fațger is Orne who () ) *', II ll !! le . . .1 || | | | | | | | | | nerits with the Cant. "r:#2 players whO as e III || 1 | | | | | | | || lt | , alt les I l i ata til tered, are called anti raid 'i' What are the roles for a nicle 1 o' i. Oniy one raider mus', ' ' to it || 1 , || | | | | | || -- it LL L LLLLS 0SLL S SLLLLSS S0S0S S LSS0 SLL S LSS S S S S S S S loudly and clearly by rope, to 1 with one on to The raider must begin the (, 11 it before croo, to centre isle. Wher is a raicter ol it? 1. is a raide; loses his cast while he is in tie of po nent's court. 2 if he does not cross the Balik line, he to out. 3. When a raider goes out of bounds, he is out 4. When a raider pushes or pulls an opponent out of boundary he is out 5. When a raider is caught by one or more antis, he is out. 輕 When can a raider use the lobby? A raider can use the lobby after the struggle. What is the news rule for the raiders? A ralder is not compe!!ed to tot 1Ch 2:n anti. He Can hold on His cant and return home safely without touching any opponent. But a team does not touch any opponent after canding 3 players, the umpire shal! award 4 point it the other side. = " o What are the rules for the anti – raiders' The anti raiders always try to catch the raider and 57