பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


= = H H. H. i i w I, y lo we need good sleep? | | r essential for giving rest to body and mind. It el, , , , o, or, and provides energy. Normally 6 to 8 hours == i to “Cossary for ԱՏ, w! ! ! a good posture? . . . . . . . means an erect and correct position in which ... . . . . our body while sitting, standing, walking and run

      • *

winni are the advantages of a correct posture? a no posture produces a grace in the body. It main on and develops the vigour of the body. It helps the , its, on parts of the body to work better. . . = winni ni e the benefits we get through exercises? - oil it exercise tones up the body. It keeps the weight no loody constant and gives shape to the body. It ino, more respiration, blood circulation and makes us I... I trong. We are successful in life through exercises. - 臺 w y « lo we need food? . . . . is necessary to live, work, grow and keep healthy. | | | || “... us strong and protects us from illness. winnt are the various components of food? 'roteins. 2. Carbohydrates. 3. Fats. 4. Vitamins. 5. V. lot 6. Minerals. winni do you know about a Balanced Diet? | | ||, unced diet is a diet which contins all the above on ponents in proper proportion to give energy, to aid on will, to do repair work and to protect from diseases. winnt diseases will come when we don't have a bal e diet? balanced diet is not taken, diseases like Rickets, rvey, Beri-Beri, Anaemia, Night blindedness, Muscle 21