பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/241

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


o i digestive disturbances.

  • - o

4 it prevents several intestinal disorders. 5. The legs become firm eventy. STARTING POSITION Sit and stretch down legs, ther bend, touch your toes without bending your knees. Then come to the positiori. - 7. JANUsiRASANA (The head or Knee posture) 1. Sit on the ground stretching out the legs side by side 2. Bend the left leg, heel close to groin, foot touch ing right thigh. 3. Trunk downward bend and grasp right foot with both hands, 4. Return to starting position (Alternate left and right) BENįEFțTS: 1. It brings extra blood to head and face. 3. It is good remedy for constipation and removes o o 濠、

-

o o 2. It makes the lumber region of spine and the hip more supple, ... " Stiff joints of the legs become flexible. The lungs and ribs become strong.

It reduces excess fat in the abdomen and waist.