பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/248

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


jX STD CONTENTS 1. TRACK Ař}{} Fif:{_{C} ....... - II를 - - 를 를 때 - - 를 || ..........5 a Discus ThröW b. Shot Pist C. Long Jump d. High Jump e. Track and Field f. Relay Races - 2. MAJOR GAMES .............................. ---------------------- ..22 a. Volley Ball b. Basket Bali c. Hockey d. Cricket e. Table sent is f. FOOt Bai| . HEALTH EDUCATIC:\;............................................ 55 . MitoP GAMES....................................................... 50 . ECDY H i j}}_{)}}{G EXERC4SES ........ - - - - - - 에 II - - - - - - - - 63 . ASANAS ................. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 65 . RHYTHMIC EXERCISES ......................................... 63 . MARCHIN! G............ * kl. # (# (f. K. F. = # ( SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S 를 - - - 74 .