பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/270

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


11. 12. 3.

  1. 4.

15, i 6. Explain the term service? 1. The Service is the putting of the ball in play. 2. The service is done from the service area. 3. After the referee's whistle, the server should send the ball within 5 seconds. 4. Only the team that serves, scores a point, What is a correct service? 1. The server must be in the service area, 2 The ball should be tossed before a hit. 3. The ball should pass through between the two antennas without touching them and the net and falls within the boundary lines of the opposite Court. When does a team get a point? When one team serves and the opposite side commits a foul, the serving team gets one point. What is side—out? When the serving side loses its serve, the opposite side has got a right to serve. This is called side-out. What is scoring system in volley ball match? 1. Only serving team scores a point. 2. A set is won when one tem reaches 15 points first with a 2 point lead. 3. If the game is tied at 14–14, the set continues until one team has a 2 point lead, Maximum point is 1, 7. 4. A match is played for best of 3 sets or 5 sets. What are the fouls in volleyball garne? 1. A team is out of position at the service time, 2 A team plays the ball more than three touches in succesSion. 3. A player touches the ball twice consecutively. 4. A player crosses the centre line and steps in other side when the play is in progress. 5. A team allows the ball to touch the ground, . Explain the term time-out? Time out means rest time during the progress of the game. 1. The captain alone can call the timeout, 2. One team is allowed 2 time outs in a set. 3, 30 seconds is 24