பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/275

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| H. | W. 18. 19. 20. won to the end line throw awarded? All basket is scored, the end fine throw is awarded In defending term. what are the points system in the game? A jo. I from the field counts 2 points. A goal from a | throw counts 1 point. A goal from 6.25m. Circle II l', 3 points. What is heid ball? | led ball occurs when two opposing players are both simly holding the bail, and when a closely guarded player 1. Kes more than 5 seconds to shoot, pass, roll, bat or ( ff Ibble. The game starts by jump ball after a held ball. What is out of bounds for a ball or a player? A player is out of bounds if he touches the floor or beyond the boundary lines. The ball is out of bounds when it touches any person or object or beyond the boundary lines including the rear of the back board or its supports. What is a foul? How many types are there? A foul is the violation of the rules committed by a player. There are 2 types of fouls. 1. personal foul. 2. technical foul. What is a personal foul? A personal foul is a player is, foul which involves personal contact with an opponent or unsports man like conduct. (eg) holding an opponent, pushing, charging or tripping. When a player is disqualified from the game? When a player commits 5 fouls, he is disqualified from the game. 29