பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/288

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


i 6. 17. 18. 19. 20. 21. Explain the term No Ball? A ball will be declared No Bali if it is thrown (i.e.) the bowler uses unfair jerk from the wrist and the bowler's front foot crosses the popping crease and if either foot of the bowier, touches the return crease. If no run is made One run shall be scored. What is wide 3aii? If a bowler bowls the ball so high over or so wide of the wicket that it passes out of the batsman's reach, it is called wide ball. If no runs are made, one run shall be SCOfeq. What is an important rule in bowing? One bowler must not bowl two successive over in One innings. What are the restrictions for a substitute? A substitute cannot do bowiing, batting and wicket-keeping. Substitute is allowed to play for any player who is unable to play due to injury or illness, he can act as runner for a batsman and can do fielding in the plotc. of a fielder. When is a batsthan deciąred out? The batsman is declared out in the following situations. 1. Leg Before Wicket. 2. Bowled 3. Caught 4. Handled the ball 5. Hit the bail twice 6. Hit the wicket. 7. Obstructing the field 8. Run out 9. Stumped. What is [3HA*# and THE in the cricket fratch? if both the teams fail to complete their both innings in the fixed number of days, the match is considered a Draw. When the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings, the rTatch is deCarec je. 42