பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/304

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Q | 1. 12. 13. 1. To leave ovens and burning match sticks unextinguished. . Firing crackers in a careless manner, 3. Sprinkling water in oil kept over fire. 4. Getting cuts when cutting vegetables carelessly. 5. Leaving knifes. and sharp instruments open on the ground. what is diet and balanced diet? 1. Food is required to give energy to work, for growth, for replacement of worn out tissues and to protect us fr - What are the advantages of a correct posture? Sit tall, stand tall, walk tall is the slogan of a good posture. A good posture indicates a healthy body. A correct posture assures self confidence and self respect. A good posture produces a grace in the body and facilitates different organs of the body to work better, and develops the vigour of the body. What precautions should be taken at the time of ex ercises? Excercises should be regular and moderate. Should not be done more which make you tired and weak. it should be light and combined with pleasure. We must Select suitable exercises according to our body type, weight and health. Write short notes on Games and Sports? Games and sports are a nice way of recreation. When we play games, we forget our sorows and the Stress of routine iife. Our mind relaxes and we feel refreshed again. So, games and sports make us strong and cultivate a sense of punctuality and regularity. They develop the 57