பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/335

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


圭 름 CRICKET w I, , , , the toss and where? v. 1, minutes before the start of a match, the . . . . oth the teams will go to the ground and to II to Mil ior the innings. wool 1, the duty of the winner of the toss? | | · vvii ii 1 'I of the toss-shali communicate to the rival ow lull, about his decision regarding batting or field u is closion shall not be changed later on. low 11:11 y players play in a cricket team? - | | y, 'I', ind 5 substitutes. what are the dimensions of a cricket ball?

  • . . . . . . . . . . [/2 to 53/4 ounces. Circumference 22.4 to

I vv vai ai o the dimensions of a cricket bat? . . . . . . . inum length of a cricket bat is 38 inches und the maximum width of the bat is 4 1/4 to m). * . won to the length of a cricket pitch? . . . . . [t] is 22 yards (20.12 metres), width is 3.05 wi at 11 o' the dimensions of a wicket? \ w, vol 1, made up of 3 wooden stumps and 2 a || | | 1 ||lt of the stumps from the ground shall be (, ; 1 cm). The length of the wooden bails is | | | | width of a cricket is 9 inches. wival in the length of the bowling crease? | | | | | | || of the bowling crease is 8 feet 8 inches, = ** =#| || | | | | | | | | |th. R