பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/336

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* } | | | 12, 14, 15. W11, time popping crease marked? | | | | | | | | Citroge is marked 4 feet in front of the on in wwI , , un lai y and why it is needed? ■ ■ , , , , , , , , , ii , h. 1. ss the limit of the playing 8fèā . ' . . . . . the boundary line after a bats - -- م،، s r , - سر - ان، برم-i + - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || G aWarded to the batS, I , vi ili i boilindary line, then 6 runs | || || | | | | | | | | | || | | l i , vv. t i ... i l i y i l i l i i l i , 1*-, ... v i vʻ ! ( , ! ) playeci in a match? | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to be played by each , , in AI, II in . . . . . . . . tiling and bowling. Each {€ai¡ | :;] iall I. lk · II it •il lii illi• ] . . .!!e * I i: ttę:ły. The team having more runs after its completed Ioninos, shall be the Winner. What is a Ruri? A run is scored when two batsman pass each other and reach the opposite wicket after a hit or at any time, the ball is in play. What is a Bye? -- A bye is a run taken when the ball has not touched the batsman's bat or any part of his body. What is a leg Bye? if the basi touches any part of the striker's dress or person except his hand and run be obtained is called Leg Bye. What is an OVER2 The fixed number of balls bowled by a bowler from one end of the wicket is called an Over. A bowler bowls 6 balls in a over. No Balls and Wide Balls are not counted in an Over. 6