பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/343

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| ". ! {3. † 9. 20. in is the end iine throw awarded? Ali, basket is scored, the end line throw is awarded in defending term. Wv at are the points system in the game? A goal from the field counts 2 points. A goal from a throw counts 1 point. A goal from 6.25m. Circle o ints 3 points. What is heid ball? Held bail occurs when two opposing players are both firmly holding the ball, and when a closely guarded player lakes more than 5 seconds to shoot, pass, roll, bat or ( i bb{E. The game starts by jump ball after a held ball. What is out of bounds for a ball or a player? A player is out of bounds if he touches the floor or beyond the boundary lines. - The ball is out of bounds when it touches any person or object or beyond the boundary lines including the rear of the back board or its supports. What is a fou!? How many types are there? A foul is the violation of the rules committed by a player. There are 2 types of fouls. 1. personal foul. 2. technical foul. - What is a persona; foul? A personal fou is a player is, foul which involves personal contact with an opponent of unsports man like conduct, (eg) holding an opponent, pushing, charging or tripping: When a player is disqualified from the game? When a player commits 5 fouls, he is disqualified from the game. ■ - 13.