பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/346

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


32. 33. 34,

  • דה

hand pass. 3. Two hard bounce pass. 4. Two hand chest pass. 5. Two hand over arm pass. 6. Two hand side arm pass. 7. One hand base ball pass. 8. Hook pass. What are the different styles in shooting? + 1. One hand chest shot. 2. Two hand chest shot (set shot). 3. Two hand over head shot. 4, lay up shot, 5. One hand jump sho. 6. Two ShCį. مس - تیر ماه است. 7- . -- *-* -- میوه و : بی اس - ؛ inarid juñop shot. f. rigor. o ! o ■ ■ £xpiało the types of defence in basketbai. o - 画。范 ". . . ** = r = z^* = I** கே f - - * , ----། ཟ------___ " - مميز - f ** Hoo is i . Wiąfi : ; ; ; ;&#3 jok: ... .Zone defence. Expiair í... E 'fast 13: Sak" skiii ir the game? The icssi break is to send the bail into the front Cort before the riofoers have the chance so go back at _ - - * ::

  • ஆ -- * * * 5 * ("ie? sế:# ị ị #s ; $ ##

iro o C த . **** + **** - *<si・ i", z H - 壘 *** స్కౌ יה jockest and easiast way to score,