பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/367

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


TV. 1. | (). | 1. 12. 13. 14. 15. 16. Who are called chasers? The players sitting in the squares are known as chas ᎾfS. How will the sitting chasers sit? The eight sitting chasers will sit in the squares facing alternate directions, while the ninth player will stand near the post as an Active chaser. Who are caiied as runners in Kho-Kho? The players of the side other than the chasers are known as runners. How many players are there in a team? There are two teams in a match with 12 players in a team. Only 9 players in a team enter the field for a match. The other 3 players will act as substitutes. What is the duration of a Kho-Kho game? A match consists of 2 innings. An inning consists of chasing turn and running turn. Each turn consists of 9 minutes. The interval between turns is 5 minutes. But, the interval between innings is 9 minutes. Who are called defenders? Runner's side sends 3 runners each time to the field. They are called defenders. How do the defenders enter for play? The defenders enter the ground in a group of three from a particular place only. What is a Foul in Kho-kho? If a sitting or active chaser violates any rule, it is called a foul. Explain the rules for the chasers? (a) Active chaser should utter the word Kho loudly as 37