பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/396

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


|t strengthens, the internal : òrgans. like small instestines, kidneys, spleeń. , Return to position ... Two. . . . 3. PAscHIMorTASANA PASCHIMA means. BACK, UTASANA means STRETCH ouT in Sanskrit. It means, stretching the posterior region of the body. . ' : ' ' BENEFITs 1. 2. 3. 4. 5. it massages the heart and the abdominal organs. The joints of arms elbow, shoulder, legs ankles and hips become more elastic: , It is a good remedy for constipation and removes digestive disturbances. . . . It prevents several intenstinal disorders. The legs become firm evenly. 4. TRIKONASANA (The triangle posture) Trikona means triangle in Sanskrit. - The two legs and the floor resemble the three sides of a triangle in the final position of this asana. 8:NEFITS 1. 2. з it strengthens the spine and keeps in flexible. It removes stiffnes of the muscles of the thighs and calves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - The muscles and nerves of the neck are toned Adrenal glands are stimulated. It reduces excess fat in the abdomen, waist and hip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 66