பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/402

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


BoDY BUILDING EXERCISEs 1. - * * y .. --- Arms forward bend and heels - Raise. Arms sideward sing and knees full - Bend. . . Same as One. Position. . . . Arms forward raise and left forward - Step. - Left arm. sideward fing right arm over head place o o i. and left sideward - Lunge. Same as One, . Position. . . . . . . Arms forward raise and left o forward - step. Arms upward raise, right forward - Lunge Same as One. . . . . . . Arms sideward raise and left sideward - Step. Arms sideward raise and left sideward - Lunge Same as One. . . . . . . . . . Position. . . . . . . . . . . . . arms sideward, upward raise and left - Step. 2. Arms sideward lower, right sideward lung, and trunk se right sideward - Bend. . . . . . . . 6, Starting Position - . . . Attention. - 1: Left arm forward and upward wing and right leg up ward to the rear kick. . . . . 2. Position. . . .

Fo 4. - --_

  • = -- - --

"F. " . --- -- * 7. i. Jump astride with the let foot forward and right arm - se forward and left arm backward - Raise. * -2. With a jump - Change.

  • 3. Same as One. ' 4, Position. , 8.1. Arms sideward raise and half squat.

Hr

  • 2: Arms sideward and full squat

3. Same as One. . . . . . . . + Ho", ' ു " . - * 「 " * - ." اي " , بل : بيي ங்

  • * * -
    • = -*...* ч -->