பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/412

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


STS STSTTTSTTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS . ர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா, - \ 1 \ , \ I Io 1 d., Ph.}}. 1).Litt., D.Ed., FUWA, 6TQ9$lu HITébősi .ப . . .iல் .lனாடி வினா விடை 4.00 u , :, ',inlilili'ilho பொது அறிவு நூல் 4.00 . . . .வையான சம்பவங்கள் 5.00 ' 1 ■ ii ii ■ I , i, ! து.ரயில் ஆங்கிலம் الفيلم من தமிழ் அகராதி - 15.00 འ༤ ... ,.ாயில் க லச் சொல் அகராதி ... = - 10.00 . . பம் - 500 ', fi ir. i I f. ' Ii '. யாடினால் টাটা চলা ஆகும்? 10.00 - il . . பயத்தில் உதவும் 5.00 'l.ாய , ஆத்திச் (சூடி 5.50 1ாய ..யில் விநோதங்கள் 6:00 1.1.1 .'l. யாட் டு ᏜII ட்டுகிறது (நா வல்) : 9.00 14. கற்றுலா (சிறு கதைகள்) 4.50 ..ாட்டுக்களுக்குப் பெயர்வந்தது எப்படி? 3.25 ..ாட்டு உலகில் விரக் கதைகள் 3.00 வழிகாட்டும் விளையாட்டு வீரர்கள் 3.25 வி.ாயாட்டு விருந்து - 500 1.'l. ய | | அமுதம் 3.50 1.'il.ாய , உலகம் 3.00 1.யாட்டுச் சிந்தனைகள் 3.00 .lயாட்டுத் துறையில் சொல்லும் பொருளும் 450 11.1. கப் பந்தயம் - 6.00 Muotations on Sports and Games 7.00 , we as Knowledge in Sports and Games - 1.25 | low to break Ties in Sports and Games 3.00 பு.த. வி.யை ன் தபால் செலவிற்கும் M.C. செய்க. விபரங்களுக்கு : ராஜ்மோகன் பதிப்பகம், லில்லி பவனம்'

I, போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ் ரோடு, தி.நகர், சென்னை - 600 017. to Fro. Hiro or . .