பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/418

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| ty. 17. 18. 19. 20. 21. Explain the term No Ball? A ball will be declared No Ball if it is thrown (i.e.) the bowler uses unfair jerk from the wrist and the bowler's front foot crosses the popping crease and if either foot of the bowler, touches the return crease. If no run is made one run shall be scored s What is wide Baii? If a bowler bowls the ball so high over or so wide of the wicket that it passes out of the batsman's reach, it is called wide ball. If no runs are made, one run shall be scored. -- - What is an important rule in bowling? One bowler must not bowl two successive over in one innings. s . . . . what are the restrictions for a substitute? A substitute cannot do bowlino batting and wicket-keeping. Substitute is allowed to play for ary player who is unable to play due to injury or iliness, he can act as runner for a batsman and can do fielding in the place of a fielder. - - Wishan is a bossingn declared out? . . . . . . . The batsman is declared out in the following situations 1 Leg Before Wicket 2. Bowled 3. Caught 4. Handled the ball 5 Hit the bali twice 6. Hit the wicket. 7, Obstructing the field 8. Run out 9. Stumped. What is DRAW and TIE in the cricket match? If both the teams fail to complete their both innings in the fixed number of days, the match is considered a Draw. s * When the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings, the match is declared Tie. も