பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/419

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10. 11. 12. 13. 14. 15. where is the popping crease marked? s The popping crease is marked 4 feet in front of the wicket at each end. What is boundary and why it is needed? The boundary indicates the limit of the playing area. Whenever a bali crosses the boundary line after a bats. man has hit the ball, 4 runs are awarded to the batsman. If the ball falls over the boundary line, then 6 runs are awarded to the batsman. * How many innings are to be played in a match? In a cricket match, 2 innings are to be played by each team. An innings consists of batting and bowling. Each team shal; take their innings alternately. The team having more runs after its completed innings, shall be the winner. - - What is a Run? - - A run is scored when two batsman pass each other and reach the opposite wicket after a hit or at any time, the ball is in play. - * - what is a Bye? A bye is a run taken when the ball has not touched the batsman's bat or any part of his body. what is a Leg Bye? If the ball touches any part of the striker's dress or person except his hand and run be obtained is called Leg Bye. what is an over? The fixed number of balls bowled by a bowler from one end of the wicket is called an over A bowler bows 6 balls in a over. No Balls and wide Balls are not counted in an over. - --- 彎