பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/432

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


SCGł &S

 • u

ஆ டி.சி டி' יב: "!! so: s';


 • - *:)*)*+,-. ***, --o

+ 謂』』 〔〕 r+*=== ■■『『 ditional inning 轟 3(。 ţa! *** r; # # "r - "...: C * A 4த '; fr | - B

 1. řSË

i

 • =
 
 ; ;

+ ,-,+ Á-} í i3 tł-Łę \^yiflñëť 粤点 !*** 疊 F+T) 圖實軸軸 ►►

f), **** ●も} 愛 To - y G : ti

 1. AA

o; ;

鲨鲨 2 #. հՅ + | == ? 玮 ame Officials, and 3, う $Ꮯ ; է: : ՀՀ டிங் டி r H. kHg-kł: G Thatcł S Íñ a rnätch

   1. Eřež

蕊鲨分 夔

 • Ho:

蚤 o سی : - بسیجه !\ Q言語G וירש 鞘3 淅 r o 4ச

 • * *

○rぐ。 ö*ᎹᏱ

 • Thai:

ՀՀ 電 o