பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/444

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


T 1.

  1. 2,

14.

  1. 5.
  • 6.

17. Explain the term service? 1. The Service is the putting of the ball in play. 2. The service is done from the Service arêa. 3. After the referee's whistle, the server should send the ball within 5 seconds. 4. Only the team that serves, scores a point. What is a correct service? 1. The server rmust be in the Šērvice area, 2 The basi should be lossed before a hit. 3. The ball should pas through between t and ïhe riët arici Opposite Court. 駁 ཁོ་ན། ། mo - he two antennas without touching thern fails within the boundary fines of the When does a team get à point? When one team serves and the opposite side commits a fouí, the serving team gets orie point, What is side-out? When the serving side loses its serve, the opposite i. حهٔ ജ് த - - * †-h = كبير TTF-, . - H -i > , ,side has got a right to serve. This is called side-out. -* i£ * * lead, 3. If the game is tied at 14–14, the set continues until one team has a 2 point lead, Maxirnus" point is 1, 7. 4. A match is piayed for best of 3 sets or 5 sets What are the fouis in voileybal! garne? 4. A team is out of position at the service time. 2 A the baji rnore than three touches in Succession. 3. A player touches the ball twice consectitively. 4. A player crosses the Centre iné and steps in other side when the play is in progress. 5. A team allows the bal to touch the ground. - - Explain the terrn time-out? Time out means rest time during the progr game, 1. The captain alone can call the timeout. 2. One பி. F team is allowed 2 time outs in a set. 3, 30 seconds is

G S § Q f t ր € ?f?